شرکت پترو صنعت هیوا
شرکت پترو صنعت هیوا خدمات کویل تیوبینگ
Coiled tubing
In the oil and gas industries, coiled tubing refers to a very long metal pipe, normally 1 to 3.25 in (25 to 83 mm) in diameter which is supplied spooled on a large reel. It is used for interventions in oil and gas wells and sometimes as production tubing in depleted gas wells. Coiled tubing is often used to carry out operations similar to wirelining
Coiled Tubing
دستگاه لوله مغزی سیار از ماشین آلات صنعت حفاری است. از دستگاه لوله مغزی سیار جهت تعمیر و تکمیل چاه های نفت استفاده می شود . جابجایی سیالات در درون چاه، تزریق اسید برای بازیابی چاه های مرده، انجام سیمانکاری ، تزریق نیتروژن برای احیای چاه از کارهای دستگاه لوله...

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما